R50 4f4f5dd5196c06996d6bcab39b6fbbb2
Веб-разработчик

Игра "Арканоид" под платформу Windows Phone

Добавлено 15 сен 2016 в 17:52
Написана на C# при помощи XNA Framework, включая собственный мини-движок. Управление - акселерометром
4c9626f21c 2b140143ca